Přehled vybraných činností 2016

Carla Maia's picture

Probíhá
Průběžná oprava výtahu a konzultace s Bestliftem o následné opravy.

Venkovní opravy
Oprava soklu z přední strany od silnice a z boku od parkoviště.
Oprava popraskané zídky u popelnic + nátěr.
Oprava dřevěného zábradlí

Květen
Převzetí úklidové místnosti od pana Fleischnera. Předání úklidové místnosti panu Štichovi.

Duben
Schůzka s panem Štichou a upřesnění požadavků na úklid a úpravu zeleně.
Opravu hlavních vchodových dveří
Proveden kontrolní odečet medií.

Březen
Proveden kontrolní odečet medií.
Kontrola garáže a jímky dešťové vody.
Úklid odpadu u popelnic

Únor
Firma Betotech dodala nové čerpadlo do jímky spodní vody.
Oprava dveří a osazení nového kování hlavních dveří vchodu č. 35 v souvislostí s poškozením dveřního kování.
Úklid odpadů z prostor sklepů a prostoru u popelnic.

Leden
Úprava zavírání vchodových dveří do garáží a zádveří vchodu 34.
Oprava malby na chodbách.
Odvoz matrace z prostoru popelnic na sběrný dvůr.
Úklid odpadků z výtahu a vestibulu.