Shromáždění Společenství vlastníků jednotek 20.11.2018

Carla Maia's picture

Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986, Praha 4 - Libuš
Vážení spoluvlastníci,
dovolte, abych Vás z pověření a jménem výboru Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986, Praha 4 - Libuš pozval na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986, Praha 4 - Libuš, se sídlem Dobronická 986/35, Praha 4 – Libuš, PSČ 142 00, IČ: 289 27 303, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 10478, která se bude konat dne:
20.11.2018 v 1900 hodin
(od 1845 hodin bude probíhat zápis do prezenční listiny)
v prostorách domu VIMBAU na adrese Dobronická 1257, Praha 4 - Libuš, 1. patro
Shromáždění se mohou zúčastnit pouze majitelé bytových a nebytových jednotek, případně osoby zplnomocněné k zastupování za majitele jednotky, a to s ohledem na nařízení EU GDPR.

Tags: 

file: