Přehled vybraných činností správce v roce 2019

Carla Maia's picture

02.01.2019 Kontrola osvětlení a výměna 7ks zářivek v garáži. Úklid pyrotechniky kolem domu.
07.01.2019 Kontrola osvětlení, garáže a výměna 4ks žárovek.
18.01.2019 Výměna 1 ks žárovky.
04.02.2019 Zajištění opravy kliky u dveří vchod Dobronická.
05.02.2019 Kontrola osvětlení. Odstranění nepořádku u stanoviště popelnic. Kontrolní odečet hlavního vodoměru.
05.02.2019 Objednání vysávání vody z garáží.
11.02.2019 Kontrola osvětlení, výměna 6 ks žárovek, demontáž poškozeného ramínka samozavírače dveří ze schodiště k bytům. Kontrola garáže, společných prostor, naplánovaný úklid, nadměrného odpadu.
18.02.2019 Na Pražské služby nahlášena poškozená popelnice.
18.02.2019 Kontrola osvětlení, výměna 2 ks žárovek a 1 ks zářivky. Výměna samozavírače dveří v 3 np. Úklid v odpadové místnosti + naložení nadměrného odpadu a odvezení do sběrného dvora.
26.02.2019 Prohlídka domu a kontrola garáže a osvětlení. Výměna 3 ks žárovky, dotažení 2ks klik. Úklid v odpadové místnosti.
06.03.2019 Kontrola společných prostor, osvětlení a garáže. Výměna 6ks zářivek, kontrola odpadové místnosti a okolí domu.
11.03.2019 Prohlídka domu, kontrola osvětlení, dodat plastové krytky k trubkám topení. Kontrola garáže po dešti.
20.03.2019 Kontrola domu a společných prostor. Kontrola a prohlídka osvětlení, garáže, sklípků, okolí domu a odpadového prostoru.
25.03.2019 Prohlídka domu. Revize čidla CO v garážích.
27.03.2019 Kontrola společných prostor, garáže a osvětlení. Výměna 2ks žárovek, dodání chybějícího tlačítka osvětlení. Kontrola odpadové místnosti.
01.04.2019 Prohlídka a kontrola domu, osvětlení a garáže. Úklid odpadu v odpadové místnosti.
09.04.2019 Rozeslání hromadného emailu - odcizení kola z kočárkárny.
10.04.2019 Rozeslání dopisu vlastníkům, kteří nemají email - upozornění na odcizení kol z kočárkárny.
24.04.2019 Prohlídka garáží a čidel CO s firmou Plyn servis Vogl, pro nacenění.
09.05.2019 Tisk hlasování per rollam a podání na poštu (pro nebydlící v domě).
10.05.2019 Rozdání vyúčtování per rollam do schránek v domě, rozeslání hromadného emailu - hlasování. Celkem tisky per rollam cca 600 stran ČB.
15.05.2019 Nahlášení poškozených vrat + vyčkání výjezdu Policie a zdokumentování škody na místě, prohlídka domu s paní Kopičkovou. Nahlášení poškození garážových vrat na pojišťovnu.
16.05.2019 Zapůjčení klíčů od domu p. Voglovi - oprava čidel CO v garážích, domluvení opravy rozpojeného svodu - horolezec p. Novák, nahlášení poškozené lampy veřejného osvětlení poblíž vjezdu do garáží na firmu ELTODO.
20.05.2019 Email od firmy ELTODO, že se o věřejné osvětlení již nestarají. Závada na betonovém stožáru osvětlení nahlášeno na firmu Trade Centre Praha.
21.05.2019 Rozeslání hromadného emailu - připomenutí konce hlasování per rollam do 25.5.
29.05.2019 Sraz fa ADAO Praha - servis garážových vrat, přemístění popelnic v popelárně.
06.06.2019 Rozeslání hromadného emailu - oznámení výsledků per rollam.
07.06.2019 Sraz fa ADAO Praha - oprava garážových vrat, kontrola domu.
11.06.2019 Domluvení odsátí vody z garáží s firmou 111 úklid.
17.06.2019 Rozeslání hromadného emailu - čištění garáže 26.6..
17.06.2019 Objednání instalatéra - vyčištění kanálku a oprava čerpadla na vjezdové rampě.
17.06.2019 Objednání zámečníka na opravu zámku dveří do popelárny a poškozené brano u dveří ke sklepům
26.06.2019 Kontrola domu, sraz fa 111 úklid - čištění garáží.
10.07.2019 Prohlídka objektu a společných prostor, kontrola garáže. Provedena likvidace odpadu z prostoru u popelnic.
18.07.2019 Kontrola objektu, výměna 10 ks žárovek, prohlídka sklepů, koláren a úklidové místnosti. V úklidovce je nepořádek nutno ať si úklidová firma provede úklid a likvidaci odpadu v úklidové místnosti.
18.07.2019 Kontrola prostoru u popelnic. Prohlídka garáže. Provedeno vyčištění gajgrů.
26.07.2019 Nahlášena porucha výtahu ve vchodu Dobronická 35 - oznámeno na firmu Bestlift.
07.08.2019 Kontrola domu a osvětlení. U schodiště v 7.patře (vchod Dobronická 35) se zasékává tlačítko osvětlení. Provizorně opraveno na místě. Objednán elektrikář na výměnu tlačítka.
09.08.2019 Sraz elektrikář - revize elektro. Sraz zvonkař p. Císař - oprava zvonkového tabla na místě.
09.08.2019 Rozeslání hromadného emailu - upozornění na bezpečnost v garážích (vykradení vozidel).
12.08.2019 Nahlášena závada garážových vrata - dojezd na místě, domluven dojezd servisního technika firmy ADAO Praha. Na místě zjištěna závada na přijímači.
13.08.2019 Rozeslání hromadného emailu - garážová vrata mimo provoz.
16.08.2019 Rozeslání hromadného emailu - info o termínu zprovoznění vrat a kódování čipů na místě
16.08.2019 Tisk info o kódování ovladačů cca 120 stran barevně. Cesta do domu - rozdání a vyvěšení info ohledně kódování ovladačů.
19.08.2019 Sraz fa Green Center - výměna přijímače od garážových vrat.
19.08.2019 Překódování ovladačů od garážových vrat 1.termín.
21.08.2019 Překódování ovladačů od garážových vrat 2.termín.
27.08.2019 Tel. pan Vítek + p. Šticha - dokončit pletí zeleně + vytrhat suché keře.
28.08.2019 Kontrola domu. Dokódování dalších 5 ks ovladačů od garážových vrat na místě.
09.09.2019 Nahlášeno poškození zámku u popelnic - objednán zámečník p. Chroust.
10.09.2019 Objednání desinfekce popelnic u Pražských služeb.
18.09.2019 Email s panem Vítkem - závada na tlačítku výtahu v kabině, objednána firma Bestlifts na opravu.
19.09.2019 Tel.pan Vítek + pan Hřebík (fa Climatherm), domluvení zprovoznění topení v domě.
20.09.2019 Kontrola domu, osvětlení, stanoviště popelnice, nafocení stavu hl.vodoměru. Nafocení poškozené kliky 7.patro + tel.zámečník p. Chroust. Dokódování ovladače od garážových vrat pro p. Žebroka.
23.09.2019 Havarijní výjezd, rozbitá výplň vchodových dveří č.p.35, vysklení dveří, úklid střepů, přelepení dveří výstražnou páskou s upozorněním.
24.09.2019 Vložení OSB výplně do vchodových dveří.
26.09.2019 Domluvení čištění garáží na 11.9. + rozeslání hromadného emailu s info o čištění všem vlastníkům.
30.09.2019 Reklamace výměny tlačítka O v kabině výtahu, uplnění reklamace u výtahů Bestlift.
02.10.2019 S firmou ELDOP, revize UPS v domě.
09.10.2019 Převzetí dokumentů pro Policii od p. Vítka. Cesta do domu - kontrola domu, dokódání ovladače od garážových vrat. Schůzka Policie ČR - předání dokumentů ke škodě na domě, faktury a DVD se záznamem z kamerového systému.
31.10.2019 Rozeslání hromadného emailu - pozvánky na shromáždění vlastníků.
31.10.2019 Tisk pozvánek na shromáždění vlastníků cca 150 stran barevně a cca 450 stran černobíle.
31.10.2019 Rozdání pozvánek na shromáždění vlastníků v domě.
12.11.2019 Kontrola domu, stanoviště odpadu, nakopírování dalšího ovladače od garážových vrat.
18.11.2019 Nahlášena závada na zámku popelárny - objednán zámečník p. Chroust.
26.11.2019 Rozeslání hromadného emailu - poruch garážových vrat.
27.11.2019 Rozeslání hromadné emailu - připomenutí shromáždění vlastníků, info o provizorním zprovoznění vrat.
03.12.2019 Kontrola domu, dokódování ovladače od garážových vrat. Účast na shromáždění vlastníků.

Tags: