Pozvánka na shromáždění vlastníků

Carla Maia's picture

Vážení spoluvlastníci,
dovolte, abych Vás jménem výboru Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986, Praha 4 - Libuš pozvala na shromáždění vlastníků, která se bude konat dne:

12.10.2020 v 19:00 hodin (od 18:45 hodin bude probíhat zápis do prezenční listiny)
v prostorách domu VIMBAU na adrese Dobronická 1257, Praha 4 - Libuš, 1. patro

Vaše účast je vítána a je potřebná k tomu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné!

Shromáždění se mohou zúčastnit pouze majitelé bytových a nebytových jednotek, případně osoby zplnomocněné k zastupování za majitele jednotky, a to s ohledem na nařízení EU GDPR.

Tags: 

file: