Odečet stavu plynoměru a elektroměru pro plynovou kotelnu v roce 2020