Shromáždění vlastníků 1.11.2022

Carla Maia's picture

Vážení spoluvlastníci,
dovolte mi, abych Vás jménem výboru Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986,
Praha 4 - Libuš, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
S, vložka 10478, pozvala na shromáždění vlastníků, které se bude konat dne:

1.11.2022 v 1900 hodin
(od 1830 hodin bude probíhat zápis do prezenční listiny)

v zasedací místnosti Městské části Praha – Libuš, na adrese
Libušská 1/206, Libuš (vedle pošty U Zvoničky, vedle optiky)

Shromáždění se mohou zúčastnit pouze majitelé bytových a nebytových jednotek, případně
osoby zplnomocněné k zastupování za majitele jednotky, a to s ohledem na nařízení EU
GDPR. Hygienická opatření budou taková, která v den uskutečněného Shromáždění budou
aktuálně platná.

Vaše účast je vítána a je potřebná k tomu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné!

Pozvánku s programem a přílohy najdete v sekci "ke stažení".

Žádáme Vás o jakoukoli formu písemného potvrzení Vaší účasti na shromáždění.

Děkujeme předem za Vaši účast.

Tags: