Právní předpis na odpad-změny od roku 2021

Carla Maia's picture

Hlavního město Praha toto zveřejnilo:

Upozornění na legislativní změny

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k rozsáhlým změnám právních předpisů. V souladu s ustanovením § 156 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se pro poplatkové povinnosti u poplatku za komunální odpad, jakož i práva a povinnosti s nimi související, vzniklé do 31. 12. 2021 použije zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2020.

S účinností od 01. 01. 2022 je možné svoz komunálního odpadu zpoplatnit některým z poplatků za komunální odpad upravených v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. O chystaných změnách poplatku bude veřejnost informována v průběhu roku 2021.

Tags: