hlasování per rollam

Hlasování per rollam

Carla Maia's picture

Vážení spoluvlastníci,
Výbor Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986, Praha 4 - Libuš v souladu s Článkem VIII odst. 1 stanov Společenství a § 1211 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, navrhuje provést rozhodnutí mimo zasedání shromáždění („per rollam“).
Prosíme o Vaší spoluúčast abychom byli usnášeníschopní a mohli důležité záležitosti v našem domě vyřešit.
Pozvánku a přílohy najdete níže.
Děkujeme,
Výbor

Tags: 

Subscribe to RSS - hlasování per rollam