Dodržování protipožárních předpisů

Carla Maia's picture

Vážení vlastníci / nájemníci jednotek,

v dubnu t.r. proběhla v našem domě preventivní požární prohlídka, která spočívala mimo jiné v kontrole dodržování protipožárních předpisů. Jedním ze závěrů této prohlídky, je konstatování, které se týká všech, je nedodržování pravidla zavřených spojovacích dveří mezi schodištěm a chodbou před byty.

Zpráva konstatuje /viz přiložena fotografie/, že tyto spojovací

    Protipožární dveře ve většině pater jsou permanentně otevřené a tím snižují možnost zabránění rozšíření požárů do bytových jednotek.

Žádáme proto všechny obyvatele našeho domu, aby dveře neblokovali různými zarážkami a po průchodu dveře zůstaly vždy zavřené. V případě nedodržení tohoto pravidla škodí nejen případná škoda z požáru, ale i neplnění pojistného plnění pojišťovnou.

Děkujeme za dodržování tohoto protipožárního pravidla.

Tags: