protipožární předpisy

Dodržování protipožárních předpisů

Carla Maia's picture

Vážení vlastníci / nájemníci jednotek,

v dubnu t.r. proběhla v našem domě preventivní požární prohlídka, která spočívala mimo jiné v kontrole dodržování protipožárních předpisů. Jedním ze závěrů této prohlídky, je konstatování, které se týká všech, je nedodržování pravidla zavřených spojovacích dveří mezi schodištěm a chodbou před byty.

Zpráva konstatuje /viz přiložena fotografie/, že tyto spojovací

Tags: 

Subscribe to RSS - protipožární předpisy