Shromáždění vlastníků - dne 9.10.2023

Carla Maia's picture

Vážení spoluvlastníci,
dovolte mi, abych Vás jménem výboru Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986,
Praha 4 - Libuš, připomínala na blížicí se termín shromáždění vlastníků, které se bude konat dne:

9.10.2023 v 18:30 hodin
(od 18:15 hodin bude probíhat zápis do prezenční listiny)

Shromáždění se koná v zasedací místnosti Městské části Praha - Libuš, na adrese Libušská 1/206, Libuš (vedle pošty U Zvoničky, vedle optiky)

Vaše účast je vítána a je potřebná k tomu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné!

Pozvánku s programem a přílohy najdete v sekci "ke stažení".

Tags: