shromáždění

Hlasování per rollam

Carla Maia's picture

Vážení spoluvlastníci,
Výbor Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986, Praha 4 - Libuš v souladu s Článkem VIII odst. 1 stanov Společenství a § 1211 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, navrhuje provést rozhodnutí mimo zasedání shromáždění („per rollam“).
Prosíme o Vaší spoluúčast abychom byli usnášeníschopní a mohli důležité záležitosti v našem domě vyřešit.
Pozvánku a přílohy najdete níže.
Děkujeme,
Výbor

Tags: 

Pozvánka na shromáždění vlastníků

Carla Maia's picture

Vážení spoluvlastníci,
dovolte, abych Vás jménem výboru Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986, Praha 4 - Libuš pozvala na shromáždění vlastníků, která se bude konat dne:

12.10.2020 v 19:00 hodin (od 18:45 hodin bude probíhat zápis do prezenční listiny)
v prostorách domu VIMBAU na adrese Dobronická 1257, Praha 4 - Libuš, 1. patro

Vaše účast je vítána a je potřebná k tomu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné!

Tags: 

Pozvánka na shromáždění Společenství pro dům Dobronická 35, Praha

Carla Maia's picture
Vážení,
 
dovolte, abych z pověření a jménem výboru Společenství pro dům Dobronická 35, Praha a v souladu se
zákonem č. 72/1994 Sb., (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, Vás pozval na shromáždění
Společenství pro dům Dobronická 35, Praha, se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, PSČ 142 00, IČ: 289
27 303, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka
10478, která se bude konat dne

Tags: 

Pozvánka na shromáždění vlastníků

Carla Maia's picture

Vážení,
dovolte, abych z pověření a jménem výboru Společenství pro dům Dobronická 35, Praha a v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, Vás pozval na shromáždění Společenství pro dům Dobronická 35, Praha, se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, PSČ 142 00, IČ: 289 27 303, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 10478, která se bude konat dne

12. června 2013 v 18:00 hodin (od 17:30 hodin bude probíhat zápis do prezenční listiny)

Tags: 

Pozvánka na shromáždění Společenství pro dům Dobronická 35, Praha

Carla Maia's picture

Vážení,

dovolte, abych z pověření a jménem výboru Společenství pro dům Dobronická 35, Praha a v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, Vás pozval na shromáždění Společenství pro dům Dobronická 35, Praha, se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, PSČ 142 00, IČ: 289 27 303, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 10478, která se bude konat dne

25. dubna 2013 v 18:00 hodin
(od 17:30 hodin bude probíhat zápis do prezenční listiny)

v prostorách garáží nacházejících se v 1. podzemním podlaží domu č.p. 986 v Praze 4 - Libuši, na adrese Dobronická ul. 986/35.

.......

Tags: 

Subscribe to RSS - shromáždění