pozvánka

Pozvánka na shromáždění Společenství pro dům Dobronická 35, Praha

Carla Maia's picture
Vážení,
 
dovolte, abych z pověření a jménem výboru Společenství pro dům Dobronická 35, Praha a v souladu se
zákonem č. 72/1994 Sb., (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, Vás pozval na shromáždění
Společenství pro dům Dobronická 35, Praha, se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, PSČ 142 00, IČ: 289
27 303, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka
10478, která se bude konat dne

Tags: 

Subscribe to RSS - pozvánka